Kommunikasiya, Ünsiyyət,

Təqdimat və Natiqlik treninqi

Təlimin məqsədi:

– İşçilərin fikirlərini rahat ifadə etməsi, toplantı və konfranslarda çıxış etmə bacarığının formalaşması.

– Effektiv çıxış texnikalarının mənimsənməsi.

– Təlim bitdikdən sonra gündəlik həyatda da inkişaf etməyə imkan verən özünütədris və öz biliyini artırma mexanizmini işə salmaq.

Auditoriyamız kimlərdir?

Şəxsi inkişafı ilə maraqlanan hər bir kəs:

 • Toplum önündə çıxış edənlər;
 • İnsanlar qarşısında nitq söyləyənlər;
 • Konfranslarda, iclaslarda, yüksək tribunalarda səslərini ucaltmaq istəyənlər;
 • Karyeralarında irəliləməyi arzulayanlar;
 • Təqdimatlar keçirənlər;
 • Rəhbər işçilər;
 • Satış menecerləri
 • Sahibkarlar;
 • Ümumiyyətlə, ünsiyyət qurulan hər bir yerdə öz daxilindəki yatmış gücləri oyadıb, fobiyalarına və qorxularına “yox” demək istəyənlər.

Təlimin müddəti – 12 saat (hər biri 3 saat olmaqla ümumilikdə 4 dərs)

Təlimin Proqramı:

Birinci gün

Giriş

1-ci hissə

▪︎Tanışlıq

▪︎Ünsüyyət kanalları

“Mercedes” prinsipi

Bədən dili

Səs

Məna üçbucağı.

▪︎Motivasiya və növləri. Şüuraltının rolu.

▪︎Praktiki tapşırıqlar

Özünü təqdimat

 

Kofebreyk.

2-ci hissə

▪︎Söz improvizasiyası

 • Çobanyastığı;
 • Qatar;
 • Suallar

▪︎Nəzəriyyə

▪︎ Nümayiş.

Praktiki tapşırıqlar

Bir söz improvizasiyası

2- ci gün

▪︎Razminka assosasiya + “nə edirsən?” oyunu + saymaq oyunu

▪︎Qarşılıqlı əlaqə prinsipləri

▪︎Bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə yaratmağın yolları.

Sendviç üslubu, beş-ulduz üslub.

Fasilə, kofebreyk.

▪︎ Praktiki tapşırıqlar

İmprovizə və qarşılıqlı əlaqənin birlikdə tətbiqi

3-cü gün

▪︎Nitq parametrləri -1

▪︎Nitqin energetikası və səs tonu

▪︎ Energetika haqqında.

▪︎ Ölçü şkalası.

▪︎ Yüksək və aşağı energetikanın nümayişi və bu səviyyələri yaradan müxtəlif üslubların izahı və təsviri.

▪︎Səs tonu və enerqetikanın fərqi.

Fasilə, kofebreyk.

▪︎Praktiki tapşırıqlar

▪︎ Energetikanın müxtəlif səviyyələrində işləmək bacarığı əldə etmək.

▪︎ Yüksək energetikada işləmək bacarığı əldə etmək

▪︎ Yüksək energetikanın köməyi ilə liderliyi ələ almaq bacarığını əldə etmək.

4-cü gün

▪︎Nitqin parametrləri – 2

▪︎Sürət

▪︎Parazit söz və ifadələr

▪︎Pauza

▪︎Diksiya

▪︎Praktika

▪︎ Üz əzələləri üçün gimnastika.

▪︎ Səslə iş.

Gürcü xoru

Fasilə, kofebreyk.

▪︎ Natiqin əsas duruşu (pozası).

▪︎Jestlər

▪︎Göz kontaktı

▪︎ Praktiki

 tapşırıqlar

Təkrar

Treninqin keçirilmə forması:

 • 80% – təcrübə: iştirakçılar bütün qrup önündə, cütlük, üçlük və ya kiçik qruplara bölünüb çıxış edərək bacarıqlarını formalaşdırırlar.
 • 20% – nəzəriyyə: bacarıqların nümayişi, nəticələrin müzakirəsi, suallara cavablar.
image
× Whatsapp əlaqə